सम्पति विवरण काभ्रेपलान्चोक

प्रकाशित मिति: 0000-00-00
सि.नं. म.न.पा./गा.वि.स कित्ता संख्या क्षेत्रफल -रोपनीमा) हालको उपयोग स्थिति कैफियत
पांचखाल ३ ९-१५-३-१

पांचखाल गा.वि.स. वार्ड नं. ३ स्थित कित्ता नं. १८३ र १८४ को जग्गामा खावाचोकबाट पूर्वतिर करीव २ कि.मि. टाढा कच्ची मोटर बाटोसंग जोडिएको, हाल विना प्रयोजन बुट्यानको रुपमा रहेको, भविष्यमा पर्यटकीय प्रयोजनमा प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना रहेको ।