सम्पति विवरण भक्तपुर

प्रकाशित मिति: 0000-00-00
सि.नं. म.न.पा./गा.वि.स कित्ता संख्या क्षेत्रफल
(रोपनीमा)
हालको उपयोग स्थिति कैफियत
१. कटुञ्जे -९ ख १०८-२-१-०

अरनिको राजमार्गसंग जोडिएको,पूर्वमा भक्तपुर शहर जाने बाटो, पश्चिममा कच्ची मोटरबाटो, उत्तरमा हनुमन्ते खोला, दक्षिणमा अरनिको राजमार्गमा पर्ने खुला रुपमा रहेको व्यापारिक प्रयोजनको लागि महत्वपूर्ण हुँदाहुदै पनि हाल प्रयोगमा नभएको ।