सम्पति विवरण काठमाडौं

प्रकाशित मिति: 0000-00-00

२.२. प्राप्त अचल सम्पत्तिहरुको उपयोग स्थितिः

नेपाल ट्रष्टको नाममा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त भएका सबै कित्ताहरुको फिल्ड अवलोकन गर्दा देहाय बमोजिम उपयोग भैरहेको जानकारी हुन आएको छ ।

क) काठमाडौ जिल्ला अर्न्तगत

सि.नं. म.न.पा./गा.वि.स कित्ता
संख्या
क्षेत्रफल
(रोपनीमा
)
हालको उपयोग स्थिति   कैफियत
१. महानगर-वडा नं.३, महाराजगञ्ज १-७-०-१

पुरै जग्गा कम्पाउण्डवालले घेरिएको । वीचमा घर समेत भएको, लाजिम्पाटबाट चक्रपथचोक जाने मूलबाटोमा अवस्थित, निर्मल निवासको सुरक्षार्थ खटेका नेपाली सेनाले वसोवास गरी आवासको रुपमा प्रयोग गरिरहेको ।

 

   
२. बालाजु-८क (हाल इचंगु) २७ १०-६-१-० स-साना कित्तामा छरिएर रहेका । मोहीले खेती तथा वसोवासमा प्रयोग गरिरहेका ।  
३. महानगर-वडा नं.१२, टेकु, बुद्धवारी १९-१२-०-०

कालिमाटी-टेकु, गणेशमानपथमा अवस्थित चाररैतर्फ कम्पाउण्ड वालले घेरिएको । टाउन डेभलपर प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित काठमाडौं विजनेश पार्कको नाममा आधुनिक भवनहरु पूर्ण व्यापारिक प्रयोजनमा भाडामा प्रयोग भईरहेको । हाल लिजमा दिइएको । लिज अवधि ३० वर्ष। वि.स. २०५३।१२।२८ देखि २०८३।१२।२७ सम्म

 

लिज अवधि ३० वर्ष। वि.स. २०५३।१२।२८ देखि २०८३।१२।२७ सम्म
लिज अवधि ३० वर्ष। वि.स. २०५३।१२।२८ देखि २०८३।१२।२७ सम्म

 

४. महानगर-वडा नं.१३, कालिमाटी, ताहाचल ११ ५९-४-१-३ सबै जग्गाहरु कम्पाउण्ड वालले घेरिएको र व्यवसायिक महत्व राख्ने यी जग्गा विभिन्न व्यापारिक तथा सामाजिक काममा प्रयोग भईरहेको । हाल केही पसल कबल लिजमा दिईएको ।

लिज अवधि सन् २००९।१।९ देखि २०१० डिसेम्वर सम्म

 

५. महानगर- वडा नं.१६, वालाजु १२२-१५-३-३ काठमाडौं-त्रिशुली जाने बाटोसंग जोडिएको व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग हुन सक्ने खुलारुपमा रहेको खाली जग्गा ।  
महानगर-वडा नं.२९, सामाखुशी ०-९-०-० ठमेलबाट गोङ्गबुचोक जाने सामाखुशी ठाडोबाटोबाट पश्चिम गोरेटो बाटोमा पर्ने गल्को पाखामा अवस्थित, मोहीले घर तथा वसोवासको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको ।  
शेषनारायण - २, फपिङ्ग ६८-१२-०-० काठमाडौंबाट दक्षिणकाली जाने पक्की मोटरबाटोसंग जोडिएको । त्रिभुवन आदर्श मा.वि.ले प्रयोग गरिरहेको ।  
सतुङ्गल -१ १-६-१-० मोहीले खेतीवालीमा प्रयोग गरिरहेको  
मातातिर्थ -१ क, ख ३४ ५९-१-३-० ख

स-साना कित्तामा छरिएर रहेको । मोहीले खेती तथा वसोवासमा प्रयोग गरिरहेको ।

 

 
१० थानकोट महादेव स्थान-४क, ख,ग ४३ १०२-०-३-० स-साना कित्तामा छरिएर रहेको । मोहीले खेती तथा वसोवासमा प्रयोग गरिरहेको ।  
११ महानगर- वडा नं. १ १-१४-१-०

दरवारमार्गस्थित पहिला जांचबुझ केन्द्र रहेको भवन कम्पाउण्डवालले घेरिएको र भवन मध्येको केही भाग ट-ष्टको स्वामित्वमा आउनु अघि नै लिजमा लिई व्यक्तिबाट व्यूटिपार्लर संचालनमा रहेको । लिज अवधि मिति २०६७ जेठसम्म ।

 
१२ महानगर- वडा नं. २ ५-०-२-०

काठमाडौं प्लाजाको नामबाट परिचित कमलादीस्थित आधुनिक भवन कन्सेप्ट डेभ्लपर्सले लिजमा लिई विभिन्न सेवामुलक तथा मनोन्जनात्मक कार्यालयहरु व्यापारिक रुपमा संचालन गरिरहेको । लिज अवधि २७ वर्ष। वि.सं. २०५०।३।३ देखि २०७७।३।३ सम्म ।

 

 
१३ महानगर- वडा नं.३१ ५-०-२-०

काठमाडौं प्लाजाको नामबाट परिचित कमलादीस्थित आधुनिक भवन कन्सेप्ट डेभ्लपर्सले लिजमा लिई विभिन्न सेवामुलक तथा मनोन्जनात्मक कार्यालयहरु व्यापारिक रुपमा संचालन गरिरहेको । लिज अवधि २७ वर्ष। वि.सं. २०५०।३।३ देखि २०७७।३।३ सम्म ।

 

 
१४ गोकर्ण गा.वि.स. २,७९१-६-३-१ प्रसिद्ध गोकर्ण जंगल पर्खाल तथा तारवारले घेरिएको उक्त जग्गा ी।ः। क्गखष्च द्यचयतजभचुक ९ल्भउब० िएखत। ीतम।. ले ३० वर्षो लागि लिजमा लिइ अन्तर्रर्ााट-यस्तरको न्याि ऋयगचत तथा च्भकयचत निर्माण गरी संचालन गरिरहेको । लिज अवधि ३० वर्ष। सन् १९९५।८।१६ देखि २०२५।८।१५ सम्म ।