नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको प्रतीक चिन्ह - लोगो

प्रकाशित मिति: 0000-00-00

२०६८ आश्वीन २९ गते विहान ९.३० मा बसेको १५औं बैठकबाट नेपाल ट्रष्टको आप्नै प्रतीक चिन्ह (लोगो) निर्माण गर्ने सम्बन्धमा श्रृजना कलेज अफ फाईन आर्ट्स का संजय थापाले तयार पारेको लोगो उत्कृष्ट र प्रथम घोषित गरी नेपाल ट्रष्टले प्रयोगमा ल्याउने र निजलाई रु. ५० हजारले पुरस्कृत गर्ने निर्णय भएको छ । स्वीकृत लोगो तश्वीर संग्रहमा हेर्नुहुन अनुरोध छ ।
 

विस्तृत जानकारीका लागिः
नेपाल ट्रष्टको कार्यालय
दरबारमार्ग, काठमाडौं।
फोन नं. ०१ ४२२०४५१, ०१४२२७७५९
Website: www.nepaltrust.gov.np