विशेष सरसफाई तथा स्वयमसेवक कार्यक्रम

प्रकाशित मिति: 0000-00-00

विशेष सरसफाई तथा श्वयमसेवक कार्यक्रम अन्तर्गत आज २०६८,चैत्र २३ गते नेपाल ट्रष्टको कार्यालय र परिसरमा विहान ६.३० बजे देखि ९.३० बजे सम्म विशेष सरसफाईको कार्य सम्पन्न गरियो । उक्त बिशेष सरसफाई कार्यक्रममा  कार्यकारी सचिव लगायत कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।