पूर्व राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति खोजिएको सम्बन्धि समाचार

प्रकाशित मिति: 2015-11-05

http://thehimalayantimes.com/kathmandu/late-king-birendras-properties-being-discovered/