सुचनाको हक सम्बन्धि एेन २०६४, को दफा ५(३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण (२०७२ माघ देखि २०७२ चैत्र मसान्त सम्म)

प्रकाशित मिति: 2016-04-25


यससँग जोडिएका विवरणहरु
S.N Title File Size File Type Download
1 Suchanako_Haka_Yen_Chaitra1 467 Kb application/pdf