सुचनाको हक सम्बन्धि एेन २०६४, को दफा ५(३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण (२०७३ वैशाख देखि २०७३ आषाढ मसान्तसम्म))

प्रकाशित मिति: 2016-07-28


यससँग जोडिएका विवरणहरु
S.N Title File Size File Type Download
1 सूचनाको_हक_सम्बन्धी_ए॓न 505 Kb application/pdf