Mr.Suresh Acharya

Executive Secretary
Ph no :01- 4227759

Recent News

लीज प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना
प्रेस विज्ञप्ति (माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा नेपाल ट्रस्ट संचालक समितीका अध्यक्ष श्री इश्वोर पोख्रेलज्युको अध्यक्षतामा मिति २०७७/१०/११ गतेको नेपाल ट्रस्ट संचालक समितिको ६४औ बैठकले गरेका मुख्य निर्णयहरु )
"सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४, को दफा ५(३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७७ श्रावणा १ गते देखी असाेज मसान्त सम्म"
सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४, को दफा ५(३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण(आ.व २०७६ /२०७७)
Property of Late Birendra to be searched for in 10 districts
Late King Birendra's property being discovered -- article by Himalayan Times
Late King Birendra Shah's properties discovered -- article by the Kathmandu Post