वार्षिक कार्यक्रम

 

 

वार्षिक कार्यक्रम (२०७२/२०७३)

सि.नं.

कार्यक्रम / क्रियाकलाप

१.

ट्रष्ट कार्यालय, पोखरा हिमा गृहको भवन मर्मत संभार  

२.

गोकर्ण र नुवाकोट स्थित जग्गामा बाउन्डरीवाल निर्माण र घर मर्मत

३.

दियालो बंगला मर्मत संभार

४.

गोकर्णस्थित जग्गामा नाली निर्माण

५.

आ.व. ०७०/०७१ मा प्राप्त धादिङ्ग, नुवाकोट, ललितपुर, कास्की, सिन्धुपाल्चोकको जग्गाको सिमांकन र संरक्षण

६.

ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेका जग्गा तथा भवनहरुको मुल्यांकन (Asset Valuation) गर्ने

क)   काठमाडौँ

ख)    हेटौडा

ग)     पोखरा

७.

ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेका देहायका सम्पत्तिहरुको BOT Modelमा लिज आउट गर्ने

क)   कमलादी

ख)    हेटौडा

ग)     ताहाचल सोल्टी मोडको सपिंग कम्प्लेक्स

घ)     दरबारमार्ग

८.

रत्नमन्दिर तथा दियालो बंगला परिसरमा रहेका महत्वपुर्ण बनस्पति प्रजातिहरुको पहिचान गरी बैज्ञानिक नाम सहितको लेबलिंग गर्ने र थानसिंग, हेटौडा, पोखरा र दियालो बंगला बगैंचा/फुलबारीको हेरचाह विकास (खनजोत, मल, बिउ, विषादी आदि)

९.

देहायका १० जिल्लाहरुमा सघन रुपमा सम्पत्ति खोजविन कार्य गर्ने:

क)   बाँके         च) झापा

ख)    वर्दिया        छ) कैलाली

ग)     रुपन्देही       ज) कंचनपुर

घ)     मोरंग         झ) बारा

ङ)     सुनसरी        ञ) दाङ

१०.

वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने

११.

ट्रष्टको सम्पत्ति अभिलेख अध्यावधिक गरि छपाइ गर्ने र सम्पत्तिको वेयभ भिजुवलाइजेसन गर्ने  

१२.

जनसक्ति विकास तालिम

१३.

सम्पत्ति उपयोग सम्बन्धि सरोकारवालाहरुसंग अन्तर्क्रिया छलफल

क)   चितवन

ख)    धादिंग

ग)     नुवाकोट  

१४.

ट्रष्टको सम्पत्ति खोजविन सम्बन्धि अडियो र भिडियो र वृतचित्र तयार गरी प्रशारण गर्ने

क)   वृतचित्र निर्माण

ख)    जिंगल निर्माण

ग)     वृतचित्र प्रसारण

घ)     जिंगल प्रसारण

१५.

विदेशमा रहेको सम्पत्ति खोजविन तथा ट्रष्ट संचालन गरेका वाहिरी संस्थाको अध्ययन अवालिकन गर्ने

१६.

ट्रष्टको सम्पत्ति रहेको स्थान र अन्य स्थानमा निरीक्षण, अनुगमन कार्य गर्ने