संचालक समिति

  संरक्षक
सम्माननीय प्रधानमन्त्री
   
  नेपाल ट्रष्ट सञ्चालक समितिका वर्तमान पदाधिकारीहरु
 
पद नाम कार्यालय र ठेगाना
अध्यक्ष माननीय गृह मन्त्री  गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार
उपाध्यक्ष श्री मुख्य सचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार
सदस्य श्री सचिव गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार
सदस्य श्री सचिव कानुन तथा न्याय मन्त्रालय, सिंहदरबार
सदस्य श्री सचिव अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार
सदस्य श्री सचिव महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, सिंहदरबार
सदस्य श्री सचिव शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार
सदस्य श्री सचिव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सिंहदरबार
सदस्य नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको वा तोकेको २ जना महिला सहित चार जना हालसम्म नियुक्त नभएको
सदस्य-सचिव  श्री गजेन्द्र कुमार ठाकुर कार्यकारी सचिव, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, दरबारमार्ग