Nepal Flag

Office of the Nepal Trust

Kamaladi, Kathmandu

Today 2024-05-19

Procedure

S.N. Title
1 Asset Discovery Procedure, 2067 Download
2 छोटो अवधिको भाडा निर्धारण कार्यविधि २०७६ Download
3 नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेका ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्वका सम्पदा अवलोकन तथा सञ्चालन कार्यविधि Download
4 रत्न मन्दिर संग्रहालय परिसर सञ्चालन कार्यविधि 2080 Download