क्र.सं. शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
१. नेपाल ट्रष्टको आ.व. २०७३/७४ को बार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक प्रतिवेदन २०१९-१२-१९ डाउनलोड
२. वार्षिक रिपोर्ट २०७१-७२ (भाग-२) वार्षिक प्रतिवेदन डाउनलोड
३. वार्षिक रिपोर्ट २०७१-७२ (भाग-१) वार्षिक प्रतिवेदन डाउनलोड
४. वार्षिक रिपोर्ट २०७०-७१ वार्षिक प्रतिवेदन डाउनलोड
५. वार्षिक रिपोर्ट २०६९-७० वार्षिक प्रतिवेदन डाउनलोड
६. वार्षिक रिपोर्ट २०६८-६९ वार्षिक प्रतिवेदन डाउनलोड
७. वार्षिक रिपोर्ट २०६६-६७ वार्षिक प्रतिवेदन डाउनलोड

सूचनाहरू

वाेलपत्र आवहान सम्बन्धी सूचना
सूचनाको हक २०७८ माघ देखि चैत्र मसान्तसम्म
"सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४, को दफा ५(३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण (२०७८ कार्तिक १ देखि २०७८ पौष मसान्त सम्म )"
नेपाल ट्रष्टकाे कार्यालय कमलादीकाे लीज प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी म्याद थपको सूचना ।
लीज प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना
"सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४, को दफा ५(३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण (२०७८ साउन १ देखि २०७८ अशोज मसान्त सम्म )"
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४,को दफा ५(३) सूचनाको हक समबन्धी नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण