नोख बहादुर बस्याल

उप-सचिव (प्रशासन)

सूचना अधिकारी फोन न.: ०१-४२२०४५१

सूचनाहरू

वाेलपत्र आवहान सम्बन्धी सूचना
सूचनाको हक २०७८ माघ देखि चैत्र मसान्तसम्म
"सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४, को दफा ५(३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण (२०७८ कार्तिक १ देखि २०७८ पौष मसान्त सम्म )"
नेपाल ट्रष्टकाे कार्यालय कमलादीकाे लीज प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी म्याद थपको सूचना ।
लीज प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना
"सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४, को दफा ५(३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण (२०७८ साउन १ देखि २०७८ अशोज मसान्त सम्म )"
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४,को दफा ५(३) सूचनाको हक समबन्धी नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण