Nepal Flag

नेपाल ट्रष्टको कार्यालय

कमलादी, काठमाडौँ

गते

वैदेशिक अध्ययन/ तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनय गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको सूचना इमेल nea@mofa.gov.np, seap@mofa.gov.np

2080-12-04

थाईल्याड छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा

डाउलोड
2080-11-22

कोरिया छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा

डाउलोड
2080-11-22

जापान/ जेआई सिए छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा

डाउलोड