Nepal Flag

नेपाल ट्रष्टको कार्यालय

कमलादी, काठमाडौँ

२०७९ मंसिर २१ गते

नेपाल ट्रष्टकाे कार्यालय कमलादीकाे लीज प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी म्याद थपको सूचना ।