Nepal Flag

नेपाल ट्रष्टको कार्यालय

कमलादी, काठमाडौँ

२०८० मंसिर २० गते

सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४, को दफा ५(३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण (२०७८ कार्तिक १ देखि २०७८ पौष मसान्त सम्म )