Nepal Flag

नेपाल ट्रष्टको कार्यालय

कमलादी, काठमाडौँ

गते

नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको रत्‍नमन्दिरको पर्खाल निर्माण सम्बन्धी दरभाउपत्र