सम्पर्क विवरण

नेपाल सरकार
नेपाल ट्रष्टको कार्यालय
कमलादी, काठमाण्डौँ, नेपाल

सम्पर्क नं. : +९७७-१-४२२०४५१, ४२२५४६५
फ्याक्स : +९७७-१-४२२७७५८
ईमेल: info@nepaltrust.gov.np
वेव : www.nepaltrust.gov.np

 

 

प्रतिकृया

   नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको म्याप