प्रकाशित मिति : __ (अद्यावधिक मिति : २०२२-०६-१०)

 

 

 

संचालक समिति (केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने ऐन २०७५ बाट संसोधित)

संरक्षक

सम्माननीय प्रधानमन्त्री

नेपाल ट्रष्ट सञ्चालक समिति पदाधिकारीज्यूहरूको नामावली

नाम, पद  तथा कार्यरत कार्यालय

सञ्चालक समिति पदाधिकारी

श्री बालकृष्ण खाण
माननीय गृह मन्त्री
गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार

अध्यक्ष
नेपाल ट्रष्ट संचालक समिति, कमलादी

श्री 

सचिव ,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, सिंहदरवार

सदस्य
नेपाल ट्रष्ट संचालक समिति, कमलादी

श्री सरजु कुमार बैद्य
कार्यकारी सचिव,
नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, कमलादी

सदस्य
नेपाल ट्रष्ट संचालक समिति, कमलादी

श्री योङजोम शेर्पा

सदस्य
नेपाल ट्रष्ट संचालक समिति, कमलादी

श्री प्रबिणराज दहाल

सदस्य
नेपाल ट्रष्ट संचालक समिति, कमलादी

श्री नन्द बहादुर राेकाया ( ‌नरेश )

सदस्य
नेपाल ट्रष्ट संचालक समिति, कमलादी

श्री बिष्णु राज ढकाल
सह-सचिव
नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, कमलादी

सदस्य सचिव
नेपाल ट्रष्ट संचालक समिति, कमलादी