प्रकाशित मिति : २०१९-०९-१२

नेपाल ट्रष्टको स्थापना र सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको तत्कालीन अध्यादेश, २०६४ को दफा ३ अनुसार नेपाल ट्रष्टको स्थापना भै २०६४ साल मंसिर ६ गतेबाट कार्य प्रारम्भ गरेको हो ।

 

प्रकाशित मिति :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५९-(४) ले "राजा वीरेन्द्र, रानी ऐर्श्वर्य र निजहरुको परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याई ट्रष्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गरिनेछ" भन्ने व्यवस्था गरे मुताविक नेपाल ट्रष्ट स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने अध्यादेश, २०६४ जारी भई नेपाल ट्रष्ट स्थापना भएको देखिन्छ ।

 

प्रकाशित मिति :
  • नेपाल ट्रष्टमा प्राप्त भएका र पछि प्राप्त हुने चल, अचल सम्पत्तिको चीरकालपर्यन्त संरक्षण र सदुपयोग गर्ने।
  • नेपाल ट्रष्टमा भएका सम्पत्तिको व्यवस्थापन एवं आय आर्जन गर्दै राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने/गराउने ।
  • नेपाल ट्रष्टको दायरामा आउने सम्पत्ति खोजतलास एवं अन्य दाताहरुबाट प्रदान हुने सम्पत्तिको प्राप्ति तथा सञ्चालन गर्ने ।
प्रकाशित मिति :
  • ट्रष्टको सम्पत्तिको समुचित व्यवस्थापन गरी यसको संभार र संरक्षण गर्ने
  • राजा वीरेन्द्र, रानी ऐर्श्वर्य र निजहरुको परिवारको कानून बमोजिम ट्रष्टलाई प्राप्त हुनु पर्ने सम्पत्ति नेपाल भित्र वा नेपाल बाहिर खोज तलास गर्ने र त्यसको वास्तविक स्थिति पत्ता लगाई यथार्थ विवरण सहितको अभिलेख राख्ने ।
  • ट्रष्टको स्वामित्वमा आउनु पर्ने सम्पत्ति ट्रष्टको नाममा नामसारी दाखेल खारेज गर्राई ट्रष्टको हक संरक्षण गर्ने ।
  • ट्रष्टको सम्पत्ति कानून बमोजिम राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने  तथा आय आर्जन हुने कार्यमा लगानी गर्ने वा गराउने ।
  • तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने वा गराउने ।

 

प्रकाशित मिति :

नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा हाल सम्म नेपालका बिभिन्न १२ जिल्लामा अचल सम्पति रहेका छन् । ति यस प्रकार छन्

१ काठमाण्डौ २ भक्तपुर ३ ललितपुर ४ काभ्रेपलान्चोक ५ सिन्धुपाल्चोक ६ मकवानपुर ७ नुवाकोट ८ धादिङ ९ चितवन १० कास्कि ११ सुर्खेत १२ धनकुटा

 

 

प्रकाशित मिति :

नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा हाल सम्म १२ जिल्लामा कुल 21562–4–2–1 राेपनी अचल सम्पति रहेका छन्

 

प्रकाशित मिति : २०१९-०९-०८

 नेपाल ट्रष्टलाई एक अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्थाको रुपमा कानूनी वैद्यता प्रदान गरिएको छ । कानूनले ट्रष्टका कार्यहरु सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न छुट्टै सञ्चालक समितिको व्यवस्था गरेको तथा  सञ्चालक समितिबाट नै ट्रष्टका सबै कार्यहरु सम्पादन हुने प्रावधान रहेकाेले  स‌चालक समितिकाे गठन भएकाे देखिन्छ । 

प्रकाशित मिति : २०२२-०६-१०

संचालक समिति (केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने ऐन २०७५ बाट संसोधित)

संरक्षक

सम्माननीय प्रधानमन्त्री

नेपाल ट्रष्ट सञ्चालक समिति पदाधिकारीज्यूहरूको नामावली

नाम, पद  तथा कार्यरत कार्यालय

सञ्चालक समिति पदाधिकारी

बालकृष्ण खाण
गृह मन्त्री
गृह मन्त्रालय

अध्यक्ष
नेपाल ट्रष्ट संचालक समिति, कमलादी


सचिव ,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, सिंहदरवार

सदस्य
नेपाल ट्रष्ट संचालक समिति, कमलादी

श्री सरजु कुमार बैद्य
कार्यकारी सचिव,
नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, कमलादी

सदस्य
नेपाल ट्रष्ट संचालक समिति, कमलादी

श्री योङजोम शेर्पा

सदस्य
नेपाल ट्रष्ट संचालक समिति, कमलादी

श्री प्रबिणराज दहाल

सदस्य
नेपाल ट्रष्ट संचालक समिति, कमलादी

श्री नन्द बहादुर राेकाया

सदस्य
नेपाल ट्रष्ट संचालक समिति, कमलादी

श्री बिष्णु राज ढकाल
सह-सचिव
नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, कमलादी

सदस्य सचिव
नेपाल ट्रष्ट संचालक समिति, कमलादी