क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. वाेलपत्र आवहान सम्बन्धी सूचना नेपाल ट्रष्टकाे कार्यालय २०२२-०४-२१ सूचना हेर्नुहोस्
२. "सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४, को दफा ५(३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण (२०७८ कार्तिक १ देखि २०७८ पौष मसान्त सम्म )" admin २०२२-०१-०४ सूचना हेर्नुहोस्
३. नेपाल ट्रष्टकाे कार्यालय कमलादीकाे लीज प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी म्याद थपको सूचना । नेपाल ट्रष्टकाे कार्यालय २०२१-११-०३ सूचना हेर्नुहोस्
४. लीज प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना नेपाल ट्रष्टकाे कार्यालय २०२१-११-०३ सूचना हेर्नुहोस्
५. "सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४, को दफा ५(३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण (२०७८ साउन १ देखि २०७८ अशोज मसान्त सम्म )" admin २०२१-११-०१ सूचना हेर्नुहोस्
६. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४,को दफा ५(३) सूचनाको हक समबन्धी नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण नेपाल ट्रष्टकाे कार्यालय २०२१-०७-३० सूचना हेर्नुहोस्
७. सुचना नेपाल ट्रष्टकाे कार्यालय २०२१-०४-२५ सूचना हेर्नुहोस्
८. वाेलपत्र आवहान सम्बन्धी सूचना नेपाल ट्रष्टकाे कार्यालय २०२१-०४-१० सूचना हेर्नुहोस्
९. सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना नेपाल ट्रष्टको कार्यालय २०२१-०४-०९ सूचना हेर्नुहोस्
१०. काठमाडौँ प्लाजा भवन खाली गरी हस्तान्तरण गरिदिने सम्बन्धी कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रा. लि. का नाममा जारी गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना । नेपाल ट्रष्टकाे कार्यालय २०२१-०४-०७ सूचना हेर्नुहोस्
११. नेपाल ट्रष्टकाे कार्यालय, कमलादी, काठमाण्डाैकाे लिज प्रस्ताव आव्हानसम्बन्धी म्याद थपको सूचना Admin २०२१-०३-१८ सूचना हेर्नुहोस्
१२. सिलबन्दी दरभाउपत्र (Sealed Quotation)आवहान सम्बन्धी सूचना नेपाल ट्रष्टकाे कार्यालय २०२१-०३-१६ सूचना हेर्नुहोस्
१३. सिलबन्दी दरभाउपत्र (Sealed Quotation)आवहान सम्बन्धी सूचना नेपाल ट्रष्टकाे कार्यालय २०२१-०३-१५ सूचना हेर्नुहोस्
१४. Invitation for Bids for the Rent out of Land including Physical Infrastructure at Lazimpath Admin २०२१-०३-०२ सूचना हेर्नुहोस्
१५. लीज प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना Admin २०२१-०२-२३ सूचना हेर्नुहोस्
१६. "सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४, को दफा ५(३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७७ श्रावणा १ गते देखी असाेज मसान्त सम्म" Admin २०२०-११-३० सूचना हेर्नुहोस्
१७. सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४, को दफा ५(३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण(आ.व २०७६ /२०७७) Admin २०२०-१०-२२ सूचना हेर्नुहोस्
१८. सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४, को दफा ५(३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७५ माघ देखि २०७५ चैत्र मसान्त सम्म Nepal Trust सूचना हेर्नुहोस्
१९. काठ लिलाम बिक्रि सम्बन्धि सूचना २०७२/१२/१५ Admin सूचना हेर्नुहोस्
२०. सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४, को दफा ५(३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण (२०७२ माघ देखि २०७२ चैत्र मसान्त सम्म) Admin सूचना हेर्नुहोस्
२१. दरबारमार्ग काठमाडौँस्थित नेपाल ट्रष्टको जग्गाको लिज प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना Admin सूचना हेर्नुहोस्
२२. कमलादी काठमाडौँस्थित नेपाल ट्रष्टको जग्गाको लिज प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना Admin सूचना हेर्नुहोस्
२३. मकवानपुर हेटौंडा स्थित नेपाल ट्रष्टको जग्गाको लिज प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना Admin सूचना हेर्नुहोस्
२४. काठमाडौँ ताहाचलस्थित नेपाल ट्रष्टको जग्गाको लिज प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना Admin सूचना हेर्नुहोस्
२५. सुचनाको हक सम्बन्धि एेन २०६४, को दफा ५(३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण (२०७३ वैशाख देखि २०७३ आषाढ मसान्तसम्म)) Admin सूचना हेर्नुहोस्
२६. सुचनाको हक सम्बन्धि एेन २०६४,(२०७५ वैशाख देखि २०७५ आषाढ मसान्तसम्म) Admin सूचना हेर्नुहोस्