क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. नयाँ पत्रिकामा मिति २०७७।११।१९ मा प्रकाशित समाचारबारे ध्यानाकर्षण नेपाल ट्रष्टकाे कार्यालय २०२१-०३-०३ सूचना हेर्नुहोस्
२. प्रेस विज्ञप्ति (माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा नेपाल ट्रस्ट संचालक समितीका अध्यक्ष श्री इश्वोर पोख्रेलज्युको अध्यक्षतामा मिति २०७७/११/१३ गतेको नेपाल ट्रस्ट संचालक समितिको ६५औ बैठकले गरेका मुख्य निर्णयहरु ) नेपाल ट्रष्टकाे कार्यालय २०२१-०३-०२ सूचना हेर्नुहोस्
३. प्रेस विज्ञप्ति (माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा नेपाल ट्रस्ट संचालक समितीका अध्यक्ष श्री इश्वोर पोख्रेलज्युको अध्यक्षतामा मिति २०७७/१०/११ गतेको नेपाल ट्रस्ट संचालक समितिको ६४औ बैठकले गरेका मुख्य निर्णयहरु ) Admin २०२१-०२-०७ सूचना हेर्नुहोस्