Nepal Flag

नेपाल ट्रष्टको कार्यालय

कमलादी, काठमाडौँ

गते

ऐतिहासिक दरबार

दियालो बंगला

 

गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट

 

रत्न मन्दिर

 

हिमा गृह

 

 

कान्ति इश्वरी गृह