Nepal Flag

नेपाल ट्रष्टको कार्यालय

कमलादी, काठमाडौँ

२०७९ माघ २१ गते

वृत्त चित्र

क्र.सं. नाम
1. Nepal Trust Documentary || Diamond Touch Watch Video
2. Nepal Trust Documentary || Navajeevan Media Watch Video

ताजा जानकारी

१५ पुस
२०७९

सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (२०७९-०९-१५)

पुरा पढ्नुहोस्
०६ कात्तिक
२०७७

सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४, को दफा ५(३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण(आ.व २०७६ /२०७७)

पुरा पढ्नुहोस्
१५ मंसिर
२०७७

सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४, को दफा ५(३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७७ श्रावण १ गते देखी असाेज मसान्त सम्म

पुरा पढ्नुहोस्
१५ श्रावण
२०७८

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४,को दफा ५(३) सूचनाको हक समबन्धी नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण (२०७८ बैशाख १ देखि २०७८ असार मसान्त सम्म)

पुरा पढ्नुहोस्
१५ कात्तिक
२०७८

सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४, को दफा ५(३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण (२०७८ साउन १ देखि २०७८ अशोज मसान्त सम्म )

पुरा पढ्नुहोस्
२० पुस
२०७८

सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४, को दफा ५(३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण (२०७८ कार्तिक १ देखि २०७८ पौष मसान्त सम्म )

पुरा पढ्नुहोस्