Nepal Flag

नेपाल ट्रष्टको कार्यालय

कमलादी, काठमाडौँ

२०८० जेठ २५ गते

वृत्त चित्र

क्र.सं. नाम
1. Nepal Trust Documentary || Diamond Touch Watch Video
2. Nepal Trust Documentary || Navajeevan Media Watch Video

ताजा जानकारी

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
२१ फागुन
२०७९

बालुवा, माटो सफा गरी विक्रिका लागि शालबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
१५ पुस
२०७९

सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (२०७९-०९-१५)

पुरा पढ्नुहोस्
०६ कात्तिक
२०७७

सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४, को दफा ५(३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण(आ.व २०७६ /२०७७)

पुरा पढ्नुहोस्
१५ मंसिर
२०७७

सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४, को दफा ५(३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७७ श्रावण १ गते देखी असाेज मसान्त सम्म

पुरा पढ्नुहोस्
१५ श्रावण
२०७८

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४,को दफा ५(३) सूचनाको हक समबन्धी नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण (२०७८ बैशाख १ देखि २०७८ असार मसान्त सम्म)

पुरा पढ्नुहोस्