Nepal Flag

नेपाल ट्रष्टको कार्यालय

कमलादी, काठमाडौँ

गते

वृत्त चित्र

क्र.सं. नाम
1. Nepal Trust Documentary || Diamond Touch Watch Video
2. Nepal Trust Documentary || Navajeevan Media Watch Video

ताजा जानकारी

बालुवा, माटो लिलाम विक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्

थाईल्याड छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा

पुरा पढ्नुहोस्

काठदाउरा लिलाम विक्री सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्

प्रतिभा डबली कार्यक्रम सञ्‍चालन सम्बन्धमा

पुरा पढ्नुहोस्

जापान/ जेआई सिए छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा

पुरा पढ्नुहोस्